Mielenterveysyhdistys Etappi ry
18.11.2021

Arjen harmaus? Pelkkää haamusärkyä!

Etapin Halloween-juhlia vietettiin torstaina 28.10. Yhtä tärkeää kuin juhlat olivat niiden valmistelut, jotka aloitettiin hyvissä ajoin mm. järjestämällä halloweenkoristeiden askartelun ympärille kytkeytyneitä virikeryhmiä.

Halloween-juhlien valmisteluissa riitti yhteistä askarreltavaa!

Itse juhlat koostuivat mm. tietovisasta, Halloween-menusta ja, luonnollisesti, teemanmukaisen pukeutumisen väriloistosta! Innostuipa eräs kekrin tematiikkaan vihkiytynyt asukkaamme pitämään myös juhlapuheen, johon liittyvästä rohkeudesta ja sisällön runsaudesta esitetettäköön tässä julkinen kiitos!

Lyhykäisyydessään on todettava, että kaikilla oli juhlissa kaamean hauskaa ja ilmapiirin välittömyys oli, jollei sentään aivan pelottavaa, niin ainakin säikähdyttävän kotoisaa sellaiselle hypoteettiselle haamuvieraalle, joka on tottunut coctailkutsujen tai perinteisten sukujuhlien staattisuuteen. Harmiksemme tänään paikalla olivat kuitenkin ainoastaan Etapin omat haamut!

pääkuva
Juhlapäivinä askartelutuotokset pääsivät poseeraamaan seinälle.

Etapin arki muutoin on kulkenut tuttuja uomiaan. Alun perin menneelle syksylle suunnitellut yhdistyksemme 20-vuotisjuhlat siirtyivät epävarman koronatilanteen takia ensi vuodelle vielä vahvistamattomaan ajankohtaan, josta kerromme heti, kun kerrottavaa on.

Heittäytymistä ja vakaata harkintaa

Ohjaajia ovat, normiarjen ohessa, työllistäneet asukkaiden kuntoutussuunnitelmat, joiden kaksi kertaa vuodessa toteutuvista päivityksistä ovat nyt loppuvuodesta ajankohtaisia toiset painokset.

Vaikka tässäkin blogissa on monesti muistettu ylistää spontaaniuden ja intuition auvoa, ei itsensä vakavasti ottava, ammatillinen mielenterveystyö kuitenkaan ole kuviteltavissa ilman kuntoutumisen jämäkkää suunnitelmallisuutta, jonka keskeistä rakennusvälineistöä juuri kuntoutussuunnitelmat ovat. Kuntoutussuunnitelmiin kirjataan havaintoja, arvioita ja tavoitteita mm.

  • asukkaiden asumisesta ja kuntoutumisen tilanteesta
  • fyysisestä ja psyykkisestä terveydestä
  • raha-ja etuusasioiden hoidosta
  • työstä ja/tai opiskelusta
  • päivätoiminnasta
  • vapaa-ajan vietosta ja sosiaalisista suhteista
  • yleisestä omatoimisuuden tasosta

Ajatustyön välineet

Kuntoutussuunnitelmien laadintaa edeltävät, hieman asiakkaasta riippuen, ns. kehityskeskustelut tai (vaihtoehtoisesti) Kykyviisari®-lomakkeen täyttö. Käytännössä näiden lomakekanavien eroavaisuus on siinä, että Kykyviisari® toimii verkkopalveluna ja kehityskeskustelu Etapin omalla paperiformaatilla, jolloin – asukkaan taipumuksista ja tottumuksista riippuen – jollekin voi sopia paremmin verkkomuotoinen itsearviointi ja toiselle puolestaan perinteinen kynän käyttö.

Muodollisista eroavaisuuksistaan huolimatta on molempien mainittujen työskentelyvälineiden tarkoituksena asukkaan osallistaminen oman arkensa, toimintakykynsä ja kuntoutumisensa itsearviointiin, jota vasten, yhteistyössä ja ohjaajien arvioilla täydennettynä, kuntoutumisen suunnitelmallisuuden raamisto sekä tavoitteisto asetetaan.

Kuntoutumisen seurannasta muodostuukin näin ollen sykli, jossa aina seuraavan kehityskeskustelun tai Kykyviisarin täytön yhteydessä arvioidaan, miten edellisessä suunnitelmassa asetetut tavoitteet on saavutettu ja millaisia uusia tavoitteita suunnitelmaan mahdollisesti on syytä päivittää.

3.11. 2021 Etapin ohjaajat pääsivät hyötymään Työterveyslaitoksen järjestämästä Kykyviisarikoulutuksesta, joka kiitettävällä tavalla täydensi ja olemassa olevaa osaamistamme Kykyviisarin käytöstä ruohonjuuritason asiakastyössä.

Tästä entisestä asukashuoneesta olemme valmistelemassa aistihuonetta, joka tulee toimimaan ohjaajien – ja miksei asukkaidenkin – hengähdystilana: eräänlaisena hiljaisena huoneena!

Arjen pitkä aika

Arki mielenterveyskuntoutujien asumispalveluissa on siis, toisinaan, myös byrokratiaa, joka on kuntoutuksen vaikuttavuuden ja työn mielekkyyden kannalta välttämätöntä sekä, palveluntuottajan näkökulmasta, erilaisin laein ja säädöksin määrättyä.

Tällaisten virallis-, hallinnollis- ja järjestelmäluontoisten asioiden relevanssi sosiaalialan koko palvelukokonaisuuden toimivuuden ja tiedonkulun kannalta ei ole aliarvioitavissa: kuntoutussuunnitelmat esimerkiksi, paitsi että toimivat kuntoutujien koko pitkän arjen läpäisevänä mittarina, saavat erään konkreettisen käyttötarkoituksensa myös kuntien sosiaalityön (siis ollen palvelunmaksajien) kanssa järjestettävissä, vuosittaisissa verkostopalavereissa, joissa kuntoutujille sovitun sosiaalityön intervention (tässä tapauksessa asumispalveluiden) tuloksellisuutta, vaikuttavuuden tasoa ja jatkoa yhdessä arvioidaan.

Vaikka tämä marraskuun lopun maisema onkin siitä lohdullinen, että vuodenkierto mahdollistaa yhä ulkopelien pelaamisen yksikkömme etupihalla…

Jos byrokratia joskus siis tuntuukin asukkaistamme harmaalta kuin Tapaninkylän kaupunkimaisema tänä marraskuun puolivälin aamupäivänä, teroitetaan heille, että rännän, loskan ja kastuneiden sukkien tuolla puolen odottavat joskus entistä paremmin haltuun otetun ja näköisemmän, tuoreen arjen niityt, joiden kasteessa jälleen temmeltää paljain, kasvaneiden ja vieläpä alati vakaammin askeltavin jaloin, kunhan on ensin malttanut rämpiä halki asfaltille puuroutuneiden pikkulampien.

Kourissamme puurokauhat ja mopinvarret: vuosi 2021 painumassa mailleen

Loppuvuoden ohjelmastamme mainittakoon ensimmäisenä torstaille 25.11. sovittu siivouspäivä, jolloin asukkaat ja me ohjaajat tartumme yhteistuumin imureihin, harjoihin ja kihveleihin sekä siivousliinoihin ja puunaamme tilamme siistiksi kuin hotellin! Saattaapa luvassa olla myös ulkovarastomme siivousta viime keväisten talkoidemme tapaan.

…asukasolohuoneen kasvit toisaalta ovat kuin tuulahdus tai kaiku muutaman kuukauden ja toisenlaisten ilmojen takaa.

Meillä Etapissa noudatetaan kuntouttavaa työotetta, siis ollen asioita ei tehdä asukkaiden puolesta vaan pyritään tukemaan heidän voimavarojaan omatoimisuuden optimaaliseksi haltuun ottamiseksi. Sittenkin mainitun kaltaiset yhteiset siivouspäivät, joita tyypillisesti järjestämme pari kertaa vuodessa, ovat agendaltaan enemmän kuin pelkästään kuntouttavaa työtä: nimittäin sen nivomista yhteen yhteisöllisyyden kanssa.

Siltä varalta, että joku ei halua liitettävän ”siivouksen” määrettä samaan yhteyteen ”juhlan” kanssa, nimettäköön arkemme seuraavaksi varsinaiseksi juhlanumeroksi perjantaina 10.12. järjestettävät asukkaiden pikkujoulut, joiden yhteydessä luvassa on mm. pipareiden leivontaa.

Joulunalusjuhlia meillä itse asiassa vietetäänkin kaksin kappalein, sillä erillinen puurojuhla on luvassa torstaina 16.12. Puurojuhlaan kutsuja tullaan lähettämään myös mm. entisille asukkaille ja nykyisten asukkaiden omaisille.

Molemmissa viimeksi mainituista tulevat asukkaiden osallistaminen ja yhteisöllisyys hengittämään vahvasti mm. tarjottavien ja koristeiden yhteisen valmistamisen muodossa.

Lisäksi voitaneen jo nyt luvata, että padat tulevat silloin porisemaan kuin ohjaajat kuntoutusuunnitelmia valmistavissa asukashaastatteluissa. Aihetta on myös epäillä, ettei spontaanien teemapuheiden, heittäytymisen ilon, joululaulujen kajahtelun & pakottamattoman intuition juhlavalta syleilyltä tulla – tälläkään kertaa – välttymään!

Tietosuojaseloste
menu-circlecross-circle