Mielenterveysyhdistys Etappi ry

Toiminta-ajatuksemme

Yhdistyksen toiminnan ideologinen tausta on yhteisöllisyydessä, yksilöllisyydessä, psykososiaalisessa kuntoutuksessa, sosiaalipedagogiikassa ja vertaistuessa.

Palvelut perustuvat asiakaslähtöisyyteen, itsemääräämisoikeuden kunnioittamiseen ja osallisuuden tukemiseen.

Asiakaslähtöisyys
Tarjoamme asiakkaillemme yksilöllisesti räätälöityä palvelua, asiakkaan omien tarpeiden mukaisesti.
Yhteisöllisyys
Jokainen yksilö on arvokas ja tasavertainen yhteisön jäsen. Yhteisö vie eteenpäin elämässä.
Osallisuus
Tuemme ja kannustamme jokaista olemaan osallinen yhteiskunnassa.

Etappi ry:n slogan “Me teemme yhdessä” kuvaa Etapin palvelujen toimintaperiaatteita, jotka ovat yhteisöllisyys, osallistuminen ja niiden kautta voimaantuminen. Etapin perusajatuksena on, että jokainen yksilö on arvokas, tasavertainen yhteisön jäsen, ja että yhteisö vie eteenpäin elämässä. Etapin muita arvoja ovat yksilöllisyys, osallisuus, sosiaalisuus ja tulevaisuuteen suuntautuvan elämänasenteen vahvistaminen.

Yhteisön toimintaa suunnitellaan yhdessä.

Etapin asumispalveluyksikössä asukkaat osallistuvat omien voimavarojensa mukaan yhteisön toimintaan, jota suunnitellaan yhdessä.

Yhdessä eläminen ja arjen jakaminen lisäävät nuorten aikuisten taitoja arjessa selviytymiseen sekä antavat valmiuksia toimia yhteiskunnan tasavertaisena jäsenenä ja löytää oma polkunsa.

Etapissa huomioidaan jokaisen asiakkaan omat tarpeet, voimavarat ja tavoitteet, ja tuki räätälöidään yksilöllisen tilanteen mukaan. Etapin ohjaajat ovat asiakkaan tukena, mutta eivät tee asioita asiakkaan puolesta. Lähtökohtana on asiakkaan omat voimavarat – kaikilta ei odoteta samaa!

Palveluasumisessa toimintaa ohjaavia arvoja ovat yksilön psyykkisen hyvinvoinnin, toimintakyvyn vahvistaminen ja tukeminen kasvussa kohti itsenäistymistä, omatoimisuutta, vastuullisuutta sekä osallisuutta.

Etapissa uskotaan, että osallisuus tuo voimaantumista kohti itsenäisyyttä. 

Etapissa annetaan tukea arjen hallintaan ja oman tiensä löytämiseen, mahdollisuuksia vaikuttamiseen ja kuulluksi tulemiseen sekä kannustetaan osallistumaan yhteisön toimintaan ja kansalaisaktiivisuuteen. Ketään ei jätetä, jokaista tuetaan omannäköisen hyvän elämän rakentamisessa.

Arvomme ja tavoitteemme

Toimintaamme ohjaavia arvoja ovat asiakkaan toiveiden ja oikeuksien kunnioittaminen, asiakkaan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, asiakaskeskeisyys, luottamuksellisuus, kannustaminen, avoimuus ja läpinäkyvyys. Laajemmin Etapin arvoja ovat tasa-arvoisuus, osallisuus ja turvallisuus. Tavoitteinamme ovat yhdenvertaisuuden ja hyvinvoinnin vahvistuminen yhteiskunnassa.

Asiakaslähtöisyys
Oikeudenmukaisuus ja yhdenvertaisuus
Yhteisöllisyys
Sosiaalisuus
Osallisuus ja osallistuminen
Ekologisuus ja kestävä kehitys

Omalta osaltamme edistämme sitä, että kaikki ihmiset tulevat kuulluiksi ja nähdyiksi yhteiskunnassa.

Me kannustamme kaikkia yhteiskunnalliseen aktiivisuuteen ja osallistumiseen. Tavoitteenamme on syrjimättömän ilmapiirin rakentaminen ja vaaliminen yhteiskunnassa.

Ekologisuus ja kestävä kehitys ovat osa periaatteitamme. Säästämme luonnonvaroja ja ohjaamme asiakkaitamme ja muita toiminnassa mukana olevia kestävään kulutukseen ja toimintaan, jolla luonnonvaroja säästetään.

Tietosuojaseloste
menu-circlecross-circle