Mielenterveysyhdistys Etappi ry

Asukkaana Etapissa

Etapissa asukas on tärkein

Jokaisella asukkaalla on omaohjaaja, jonka kanssa yhdessä laaditaan asukkaalle oma, yksilöllinen päiväohjelma. Pyrimme löytämään jokaiselle yhdessä opiskelu- tai työpaikan tai muuta mielekästä toimintaa kuntoutumisen edetessä.

Turvallinen, kodinomainen ympäristö ja yhteisö auttavat asukkaita itsenäistymään ja löytämään oman polkunsa. Etapin yhteisökoti on nimensä mukaisesti kodikas ja yhteisöllinen; ei sairaalamainen tai laitosmainen! Yhteisössä kaikki ovat samanarvoisia, jokaista arvostetaan omana itsenään. Kunnioitamme asukkaiden itsemääräämisoikeutta ja oikeutta yksityisyyteen.

Etapissa saa tukea ja ohjausta

Tuemme asukkaita itsenäistymiseen, omien voimavarojen ja vahvuuksien hyödyntämiseen sekä osallisuuteen.

Emme tee asioita asukkaan puolesta, mutta tuemme tarvittaessa esimerkiksi omien asioiden hoitamisessa ja hoitokontakteissa, mikäli yksilöllinen tilanne sitä vaatii. Myös lääkehoidossa tuetaan tarvittaessa, Etapissa voidaan toteuttaa lääkkeenotto valvotusti. Etapissa jokaista kannustetaan kokeilemaan uutta ja osallistumaan talon ulkopuoliseen toimintaan, esimerkiksi omien mieltymysten mukaisiin harrastuksiin ja vertaisryhmiin. Tarvittaessa ohjaaja saattaa tai lähtee mukaan toimintoihin. Arjen toiminta määräytyy yksilöllisistä tavoitteista käsin.

Jokaiselle asukkaalle laaditaan yhdessä yksilöllinen kuntoutussuunnitelma, jota tarkistetaan säännöllisesti asukkaan kanssa pidettävissä kehittämiskeskusteluissa. Asukkaan omaohjaajan kanssa pidetään keskustelut viikoittain. Etapissa asukkaan tukena ovat ammattitaitoiset ohjaajat. Lisäksi meillä on laaja yhteistyöverkosto, joka tarjoaa erilaisia toimintoja nuorille aikuisille. Myös asukkaiden kaverit, lemmikit ja omaiset ovat tervetulleita vieraita.

Yhteisöllinen ja kannustava ilmapiiri

Etapissa asukkaat osallistuvat päivittäiseen ruuanlaittoon, siivoukseen ja muihin yhteisten asioiden hoitoon, oman yksilöllisen tilanteensa mukaisesti.

Ohjaajat tukevat ja kannustavat osallistumiseen, yhteisistä asioista huolehtimiseen ja vastuunottoon. Viikoittaisissa yhteisökokouksissa sovitaan yhteisistä toimintatavoista ja suunnitellaan tulevaa toimintaa. Etapissa jokainen asukas on yhteisön tasavertainen jäsen oikeuksineen ja velvollisuuksineen.

Asukkaat osallistuvat voimavarojensa mukaan yhteisön toimintaan. Yhteisö tarjoaa mahdollisuuksia opetella vastuunottoa, palautteen antamista ja sen vastaanottamista. Vertaistuki auttaa näkemään, että muillakin on samoja haasteita. Asioiden jakaminen muiden kanssa auttaa pääsemään enemmän sinuiksi itsensä kanssa.

Matkalla omaan elämään

Asumispalvelun tavoitteena on itsenäinen, tasapainoinen ja merkityksellinen elämä. Jokaisella ihmisellä tulisi olla mahdollisuus elää omannäköistä, hyvää elämää sairastumisesta huolimatta. Oman sairauden kanssa elämiseen voi tarvita apua ja tukea, mutta sairaus ei saa määritellä ihmistä. Autamme ja tuemme nuorta aikuista tulemaan sinuiksi ja elämään mahdollisten sairauksien kanssa ja pyrkimään niistä huolimatta kohti itsenäistä, mielekästä elämää. Etapin on tarkoitus olla välietappi matkalla omaan elämään.

Asukkaaksi Etappiin?

Etapin asumispalvelun asukkaat ovat nuoria aikuisia (18-35-vuotiaita). Asukkaaksi voi hakeutua oman kunnan sosiaalipalveluiden kautta. Sopiminen asumisesta Etapin asumispalveluyksikössä tehdään yhdessä asukkaan, kunnan sosiaalitoimen ja Etapin työntekijän kanssa. Etapin asumispalveluilla on sopimuksia useamman Uudenmaan kunnan kanssa.

Voit kuitenkin olla myös suoraan yhteydessä meihin, jos etsit itsellesi tai läheisellesi sopivaa asumispalvelua!

Tietosuojaseloste
menu-circlecross-circle