Mielenterveysyhdistys Etappi ry

Asumisen tukipalvelut

Tukipalvelua tarjotaan asiakkaan omaan kotiin ja Etapin kautta vuokrattuun asuntoon.

Asumisen tukipalveluiden toiminnan päämääränä on tarjota asumispalveluita itsenäistymisen tukemiseen, asumisvalmiuden lisäämiseen sekä arjen hallintaan nuorille aikuisille mielenterveyskuntoutujille ja muille tukea tarvitseville henkilöille.

Jokaisen tukipalvelua saavan asiakkaan kanssa tehdään sopimus asiakkaalle annettavasta tuesta. Tukipalveluita ostavat kunnat omille asiakkailleen.

Jokaisen asiakkaan kanssa tehdään suunnitelma tuesta. Suunnitelma on kirjallinen, ja sen ajankohtaisuutta seurataan säännöllisesti. Tuki räätälöidään asiakkaan omien tarpeiden mukaan, ja tukituntien määrä vaihtelee n. 1-15 tuntiin viikossa.

Palvelun piiriin voi hakeutua oman kunnan sosiaalipalveluiden kautta.

Asuminen Etapin kautta vuokratussa asunnossa

Tukiasumispalveluihin kuuluvat hajasijoitetut tukiasunnot pääkaupunkiseudulla. Tukiasumispalvelu sisältää asumisohjausta ja ohjausta arjen hallinnassa nuorille aikuisille mielenterveystoipujille, asunnottomana oleville ja muille tukea tarvitseville henkilöille. Etapin kautta vuokrattuihin tukiasuntoihin sisältyy aina asiakkaalle räätälöity tuki.

Etappi ry:llä on vuokrattavana pieni määrä Helsingissä sijaitsevia vuokra-asuntoja tukiasunnoiksi. Asuntojen koot vaihtelevat. Asuntoihin tehdään vuokrasopimukset, joihin edellytetään sosiaalinen tuki ja asumisen seuranta. Tuki räätälöidään asiakkaan omien tarpeiden mukaan.

Asumisen tuki asiakkaan omaan asuntoon

Asiakkaalla on oma asunto, jonne Etappi tarjoaa tukipalveluita. Etappi ry tarjoaa asumisen tukipalvelua pääkaupunkiseudulla. Etappi ry:n tuesta asiakkaan omaan asuntoon sovitaan aina yhdessä asiakkaan ja asiakkaan sijoittavan kunnan sosiaalitoimen kanssa; tuen määrä, kesto ja tavoitteet vaihtelevat asiakkaan tarpeiden mukaisesti.

Yhdessä mietityssä sopimuksessa sovitaan tukituntien määrä viikossa, tuen kokonaiskesto kuukausissa, sekä mihin tuki on kohdistettu. Tuen jatkumista tarkastellaan säännöllisissä yhteispalavereissa, joissa asetetaan ja tarkennetaan asiakkaan kanssa sovittuja tavoitteita tuelle.

Tietosuojaseloste
menu-circlecross-circle