Mielenterveysyhdistys Etappi ry

Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste sisältää tietoa siitä, mihin tarkoituksiin ja mitä henkilötietoja keräämme, millä periaattein sitä käsittelemme, sekä mitä oikeuksia ja vaikuttamismahdollisuuksia sinulla on tietojasi koskien.

Mielenterveysyhdistys Etappi ry käsittelee sinua koskevaa henkilötietoa tämän tietosuojaselosteen ja sovellettavan lainsäädännön mukaisesti, joten pyydämme sinua lukemaan tämän tietosuojaselosteen huolellisesti. Saatamme myös tehdä päivityksiä tähän tietosuojaselosteeseen toimintamme kehittyessä tai lainsäädännön muuttuessa.

Käyttämällä verkkosivustoamme tai ottamalla meihin yhteyttä, hyväksyt että käsittelemme sinua koskevia henkilötietoja tämän tietosuojaselosteen mukaisesti.

1. Rekisterinpitäjä
Mielenterveysyhdistys Etappi ry
Hietanummenkuja 1
00730 Helsinki
Y-tunnus: 1655300-5

2. Rekisterivastaava ja yhteyshenkilö
Päivi Nikula
puh. 044 052 6374
s-posti: paivi.nikula@etappiry.net

3. Mihin tarkoitukseen ja mitä henkilötietoja keräämme?
Keräämme tietoja ainoastaan lainmukaisiin käyttötarkoituksiin ja käsittelemme niitä huolellisesti ja asianmukaisesti, tietosuojalainsäädännön ja yksityisyydensuojan huomioiden. Emme kerää tietoja, jotka eivät ole tarpeellisia käyttötarkoitukselle. Keräämme henkilötietoja verkkosivujemme kautta seuraaviin tarkoituksiin:

 • jäsenrekisterin ylläpitäminen
 • viestintä ja tiedotus
 • asiakasyhteydenotot
 • toiminnan ja palvelujen kehittäminen

Jäsenrekisterin henkilötietojen käsittelyn perusteena on yhdistyslain 11 §:n mukainen velvoite pitää yllä jäsenluetteloa sekä oikeutettu etu huolehtia jäsenpalveluista ja viestinnästä jäsensuhteen aikana tai muun asiallisen yhteyden perusteella. Muissa tapauksissa henkilötietojen käsittelyn oikeusperuste on rekisteröidyn suostumus.

Keräämme ja käsittelemme jäsenrekisterin ylläpitämiseksi, viestinnän toteuttamiseksi ja palvelujemme/toimintamme kehittämiseksi seuraavia henkilötietoja:

 • etu- ja sukunimi
 • sähköpostiosoite
 • puhelinnumero

4. Mistä/keneltä keräämme henkilötietoja?
Mty Etappi ry kerää henkilötietoja jäsenyyden aikana henkilöltä itseltään. Lisäksi keräämme verkkosivujemme kautta palautetta ja yhteystietoja henkilön omalla suostumuksella. Keräämme henkilötietoja pääasiassa sinulta itseltäsi yhteydenottojen yhteydessä.

Tietoja voidaan kerätä ja täydentää rekisteröitävän henkilön suostumuksella.

5. Tietojen luovutus
Mty Etappi ry ei lähtökohtaisesti luovuta rekisteröityjen henkilötietoja ulkopuolisille, paitsi jos viranomaiset lain mukaisesti niin edellyttävät tai pakottava lainsäädäntö niin vaatii. Henkilötietoja luovutetaan ainoastaan lain tai sopimusten sallimissa rajoissa. Tietoja voidaan luovuttaa muun muassa viranomaisille. Emme missään tilanteessa luovuta tietoja muille ulkopuolisille tahoille.

6. Tietojen suojaus ja miten käsittelemme henkilötietoja
Henkilötietoihin pääsevät ainoastaan ne henkilöt, joiden työtehtävien suorittaminen sitä vaatii.

Henkilötietoja suojataan asianmukaisten teknisten ja organisatoristen toimenpiteiden avulla. Näitä toimenpiteitä ovat muun muassa:

 • Tietojen säilyttäminen lukituissa ja suojatuissa tiloissa
 • Tietojen käytön rajaaminen käyttöoikeuksin
 • Tietojen asianmukainen varmentaminen ja suojaaminen
 • Tietojen turvallisesta käytöstä ohjeistaminen organisaatiossa
 • Tietojen käsittelyyn ja tietosuojaan liittyvien toimintatapojen kouluttaminen työntekijöille

Tietojasi säilytetään palveluntarjoajamme palvelimilla, jotka on suojattu alan yleisten käytäntöjen mukaisesti. Keräämämme ja käsittelemämme henkilötiedot pidetään luottamuksellisina eikä niitä ilmaista muille kuin niitä työssään tarvitseville. Pääsy henkilötietoihisi on suojattu käyttäjäkohtaisin tunnuksin, salasanoin ja käyttöoikeuksin.

7. Tietojen säilytysaika
Säilytämme henkilötietoja niin kauan kuin se henkilötietojen käyttötarkoitus huomioiden on tarpeellista. Säilytämme henkilötietoja jäsenrekisterissä vähintään jäsenyyden keston ajan ottaen huomioon lainsäädännön ja viranomaisten vaatimukset. Noudatamme tietojen säilyttämisessä lakisääteisiä velvoitteita. Kun henkilötietojen säilyttämiseen liittyvä velvoite poistuu, poistamme tai anonymisoimme tietosi. Tarpeettomiksi muuttuneet henkilötiedot, joita ei ole enää perustetta säilyttää eikä käsitellä, poistetaan säännöllisin väliajoin. Tarpeeton digitaalinen ja manuaalinen aineisto hävitetään tietoturvallisesti.

8. Rekisteröidyn oikeudet
Tietosuoja-asetuksen mukaan rekisteröidyllä on oikeus

 • saada tietoa henkilötietojensa käsittelystä
 • tarkistaa itseään koskevat tiedot
 • oikaista tietoja
 • poistaa tiedot ja tulla unohdetuksi
 • rajoittaa tietojen käsittelyä
 • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen
 • vastustaa tietojen käsittelyä
 • oikeus peruuttaa suostumus
 • oikeus tehdä valitus viranomaiselle

Kaikki edellä mainitut pyynnöt tulee toimittaa tämän selosteen yhteyshenkilölle.

9. Kävijäseuranta

Sivusto käyttää kävijämäärien seuraamiseen Matomoa. Seuranta kerää vain anonyymit kävijämäärät sivuittain, eikä tallenna mitään yksilöivää tietoa. Tiedot tallentuvat ainoastaan tämän sivuston omaan tietokantaan, ja ne poistetaan 6kk välein.

Voit päättää, ettet halua sinua ja tekemiäsi seurattavan tällä sivustolla. Niin toimimalla suojaat yksityisyyttäsi, mutta samalla estät sivuston omistajaa oppimasta toimistasi ja siten estät paremman käyttökokemuksen kehittämisen sinulle sekä muille sivuston käyttäjille.

Tietosuojaseloste
menu-circlecross-circle