Mielenterveysyhdistys Etappi ry

Asumispalvelu Etappi

Etappi ry tarjoaa palveluasumista asumispalveluyksikössä, joka on tarkoitettu nuorille aikuisille (18‑35 ‑v.) mielenterveyskuntoutujille.

Asuminen toteutuu yhteisökodissa, jossa jokaisella on omat huoneet. Itsenäistymisen tuki ja palveluohjaus ovat erittäin tärkeitä nuorille aikuisille.

Etapin yhteisökoti sijaitsee Helsingin Tapaninkylässä. Asumispalveluyksikkö on kaksikerroksinen ja se on remontoitu vuonna 2020 Etapin tarpeisiin. Talo sisältää 12 huonetta ja yhteiset tilat; kaksi keittiötä, suihku- ja saunatilat, kahdeksan wc-tilaa, ruokailuhuoneen, olohuoneen, oleskeluhuoneen sekä askarteluhuoneen. Jokaisella asukkaalla on oma, noin 12 m2 kokoinen huone. Huoneen voi kalustaa mieltymyksensä mukaan. Tarvittaessa Etapista saa perushuonekalut, kuten sängyn, pöydän, tuolin ja vaatekaapin.

Palvelun sisältö

Asiakkaan kuntoutuksen tukena Etapissa on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattilaisten antama tuki, yhteisöllisyys ja yhdessä tekeminen.

Etappi tarjoaa asumispalvelua, jossa toteutetaan suunnitelmallista psykososiaalista kuntoutusta sosiaalityön keinoin. Ohjaajat ovat tarvittaessa mukana asiakkaiden hoitotahojen tapaamisissa, ja työmenetelmä on asiakaslähtöinen. Jokaista nuorta aikuista kannustetaan koulutukseen, sopivan työn tai muun toiminnan löytämiseen ja autetaan siihen sitoutumisessa. Asiakkaita ohjataan ja tarvittaessa saatetaan eri toimijoiden kurssien, harrastusten ja muun toiminnan piiriin.

Etapin henkilökunta on ammattitaitoista ja osaamisen taso on korkea; kaikilla Etapin ohjaajilla on sosiaali- ja terveydenhuoltoalan ammattikorkeakoulututkinto sekä kokemusta mielenterveys- ja päihdetyöstä. Olemme erikoistuneita nuorten aikuisten mielenterveyskuntoutujien suunnitelmalliseen kuntoutukseen ja hoitoon.

Asuminen Etapissa

Jokaiselle Etapin asukkaalle tehdään yhdessä yksilöllinen päiväohjelma. Asukkaan kanssa pidetään säännöllisesti kehittämiskeskusteluja. Niiden pohjalta laaditaan yhdessä hänen kanssaan yksilöllinen kuntoutussuunnitelma.

Kuntoutumissuunnitelma korostaa asukkaan omaa vastuuta elämästään ja tukee itsenäisten päätösten tekemiseen - kohti itsenäisyyttä ja osallisuutta aktiivisena toimijana yhteiskunnassa.

Etapin toimintaan kuuluvat räätälöidyt palvelut, yksilöllisesti suunniteltuna. Jokaiselle asukkaalle pidetään viikoittain omaohjaajakeskustelu. Osaa asukkaista tuetaan lääkekuntoutuksessa, huomioiden asukkaan oma toive sekä lääkityksen välttämättömyys. Asukkaita tuetaan arjen hallinnassa, mielekkään arjen rakentamisessa, suunnitelmissa pysymisessä ja niiden noudattamisessa. Asukkaita tuetaan opiskeluun ja muuhun pitkäjänteiseen toimintaan. Onnistuminen arjessa lisää asukkaiden itsetuntoa ja uskoa tulevaisuuteen.

Etapissa suunnitellaan yhdessä tapahtumia ja erilaisia toimintoja, aina asukkaiden toiveita kuunnellen. Viikoittaisessa yhteisökokouksessa sovitaan yhteisistä toimintatavoista.

Ohjautuminen Etapin asumispalveluun

Asukkaat ohjautuvat Etappiin kuntien sosiaalipalveluiden kautta. Sopiminen asumisesta Etapin asumispalveluyksikössä tehdään yhdessä asukkaan kanssa. Asukkaan asiakkuus oman kunnan sosiaalipalveluissa jatkuu. Jokaisen asukkaan terveydenhuollon palvelut räätälöidään yksilöllisesti. Asumispalvelun ajankohtaisuus ja tarpeenmukaisuus tarkistetaan kunkin asukkaan kohdalla vähintään kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä sosiaalipalveluiden kanssa.

Tietosuojaseloste
menu-circlecross-circle